HSL-inspektionsluckor

Kiilax hårsömslucka lämpar sig på samma sätt som en panelerbar lucka för nedsänkta tak, där luckan ska ytbeläggas med det material som omger öppningen. Oberoende av om det är tapet eller gipsskiva.

I de för gipsskivstak avsedda hårsömsluckorna medföljer en ram, i vilken gångjärnsmekanismen samt luckans lockdel är färdigt fästa. HSL-inspektionsluckans stomme tillverkas också av fuktbeständigt, limmat MDF Exterior -material.

HSL-inspektionsluckan består av ramen och själva luckans lock. Installationen sker från fasaden med hjälp av ribbor/slanor som fästs på öppningens kanter. Luckans ram fästs vid ribborna/slanorna på de sidor som behövs, varefter utförss beläggning med den omgivande ytan via de utjämningar som behövs. Det är till fördel att måla luckans lock separat, så att fogpunkterna inte syns i övermålningen.

Man bör beakta att det nominella måttet hänvisar till luckans mått, varvid installationsöppningens mått ska vara 100 mm större, dvs. följa ramens mått. Exempel: HSL30 -ramens mått 400*400 mm, luckans 300*300 mm.

HSL-PU -luckan för vägginstallation är helt likadan till konstruktionen, skillnaden de ”push-up” -lås som kommer på en hårsömslucka som installeras på väggen. Specialmått på HSL-luckor med särskild offert.

lockram
HSL206430015481220200*200300*300
HSL306430015480483300*300400*400
HSL406430015480506400*400500*500
HSL506430015480490500*500600*600
HSL606430015480513600*600700*700