Servicekatalog

Här du kan titta och hämta broschyrer och normer av installering och användning,
uppbyggnad teckningar, GDL-objekts och förordningar av typgodkänd.

Förordningar av typgodkänd

Kiilax EI30 brandklassificerade inspektionsluckor till vertikal och horisontell uppbyggnad VTT-RTH-00031-13

Kiilax EI30 VIE-brandklassificerade inspektionsluckor EUFI29-18000867-THTOD

Kiilax EI60 brandklassificerade inspektionluckor till vertikal uppbyggnad VTT-RTH-00037-14

Installering och användning

Kiilax EI30 brandklassificerade inspektionsluckor

Kiilax EI30 VIE-brandklassificerade inspektionsluckor

Kiilax EI60 brandklassificerade inspektionsluckor till vertikal uppbyggnad

Installering

Kiilax PTL-inspektionslucka med patenterad snabbfästen

Kiilax PML-inspektionlucka med magnetfästen

Kiilax hårsömslucka

Kiilax panelerbar inspektionlucka

Kiilax rostfritt stål tröskelserie

Kiilax skyddskåpor för luftvärmepumper

Kiilax förtöjningserie till luftvärmepumpers markstativ

Kiilax Multi-stegskydd till raka trappor

Kiilax nyckelskåp med patenterad snabbfästen

GDL-objekter, filer och information för planerarer

Kiilax EI30 och EI60 inspektionluckan GDL-objekter

Kiilax EI30 vertikal objekt

Kiilax EI30 betong objekt

Kiilax EI30 horisontell objekt

Kiilax EI60 vertikal objekt

Kiilax GDL – objekter för Archicad 2016 versionen

Substance intersections

Kiilax fire-rated EI30 vertical cut

Kiilax fira-rated EI30 horizontal cut

Kiilax fire-rated EI30 case-installation

Kiilax fire-rated EI60 vertical cut

From this link to our Youtube-channel!